Duurzame voetzorg

 
De verandering van het klimaat en de druk op het milieu zijn thema’s die ons aangaan. Wij gaan in de komende jaren, samen met de leden van Voetcentraal, een bijdrage leveren aan het Nederlandse klimaatakkoord door verduurzaming van ons bedrijfspand, de verduurzaming van de productie van de orthopedische voorzieningen en overige voetzorg en de verduurzaming van bedrijfsprocessen. Daarmee willen wij op het verbruik van elektriciteit, gas, water, grondstoffen en materialen besparen. Ook zorg op afstand wordt verder ingevoerd om de belasting voor de mens en het milieu nog meer te reduceren.
 
Verduurzaming van ons bedrijfspand
Wij hebben zonnepanelen op het dak geïnstalleerd, daar waar het mogelijk is de isolatie van muren en het glas verbeterd, en hebben de verlichting in ons bedrijf energiezuiniger gemaakt.
 
Verduurzaming van de productie
Bij de inkoop van machines, grondstoffen, producten en diensten wordt gelet op de impact voor mens en milieu. Binnen Kaptein Orthopedie worden ook apparaten ingekocht voor gezamenlijk gebruik, zodat de milieubelasting minder is en de apparaten zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Ook wordt gezamenlijk onderzoek gedaan naar product- en materiaalinnovaties die onze voetzorg verduurzamen en verbeteren.
 
Verduurzaming van bedrijfsprocessen
Wij passen in ons bedrijf al jaren stepped care toe, de eenvoudigste interventie die past bij de aandoening of de klachten van de cliënt. Hiermee worden energie, grondstoffen en materialen bespaard.
Daarnaast worden in ons bedrijf, dicht bij de cliënten, orthopedische voorzieningen geproduceerd, dus zonder transport van de voorzieningen. De reparaties aan orthopedische schoenen worden uitgevoerd zodat de schoenen een langere levensduur hebben.
Automatisering en digitalisering worden ingezet om de bedrijfsprocessen en cliëntenzorg te verbeteren en toe te werken naar volledig papierloos werken. Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid.
Door een actief beleid ‘Leren werken zonder verspillingen’ te voeren, willen wij verspilling van zorggelden en materialen voorkomen.
 
Zorg op afstand
Door zorg op afstand wordt door onze cliënten minder gereisd. Wij volgen innovaties over zorg op afstand op de voet en participeren in de mogelijkheden.
 
Welzijn medewerkers
Wij spannen ons continu in om voor onze medewerkers niet alleen een veilige maar ook een zo duurzaam mogelijke werkplek te bieden. Wij stimuleren de medewerkers om in het verduurzamingsproces ideeën aan te dragen en om verstandig met de schaarse middelen om te gaan. Zo leveren wij een bijdrage om in de komende jaren onze voetzorg te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.

 
Wij zijn elke werkdag bereikbaar van
8:30 tot 12:30 en van 13:15 tot 17:30 uur
T (0252) 34 04 61
info@kaptein-orthopedie.nl

Veel gestelde vragen
Stel uw vraag
Wat krijgt u vergoed?
Waar vindt u ons?
Download onze folders
Maak een afspraak